کارگاه های برگزار شده

گام بیکرومات –

 

 

 photo_2016-05-04_13-26-31 photo_2016-05-04_13-27-03   photo_2016-05-04_13-26-43 photo_2016-05-04_13-27-07photo_2016-05-04_13-25-56  photo_2016-05-04_13-26-38 photo_2016-05-04_13-25-59  photo_2016-05-04_13-26-27

امولسیون مایع –

  IMG_9896 IMG_9908 IMG_9917 IMG_3312 IMG_3310IMG_3313